Podporujeme

  • Testy na alergie
    z jedné kapky krve
    Více...
  • 1

Testy na alergie z jedné kapky krve

Testy na alergie jsou v dnešní alergologii neodmyslitelným pomocníkem při diagnostice alergických obtíží. Léčba alergie je totiž založena zejména na vyhýbání se alergenům, které u jedince spouštějí alergickou reakci. Abychom se alergenům mohli vyhýbat, musíme je nejdříve správně identifikovat.

Testy na alergie

Testy na alergie se běžně provádí již několik desetiletí. Klasický "prick test" spočívá v nanesení kapky s alergenem na předloktí pacienta a následném rozškrábnutí kůže, která pak s alergenem přijde do styku. Následné měření vzniklého červeného flíčku nám dávalo podklad pro vyhodnocení míry alergie na daný alergen. Takové testování je však jednak nepřesné, jednak nám umožňuje testovat jen několik alergenů. Naštěstí však již existují modernější metody.

Testy na alergie z jedné kapky krve

Převratnou metodou, která umožňuje testování na více jak 100 různých protilátek IgE, je švédský systém ImmunoCAP® ISAC. Z jedné kapky krve lze díky této technologii zjistit tolik, co by nikdy alergolog sám zjistit nemohl. Protože jde o metodu novou, nehradí ji zatím zdravotní pojišťovny. Cena vyšetření však není nikterak závratná, aby si ji lidé s obtížemi nemohli zaplatit jako samoplátci.