Podporujeme

Alergie

Alergie je patologickou reakcí imunitního systému na látky kolem nás. Takovým látkám říkáme alergeny. Alergie může u jedince vzniknout kdykoliv během jeho života, nejčastěji se však projevuje již během dětství.

Alergie a alergická reakce

Alergie se projevuje různě. Alergická reakce může mít podobu lokální, anebo systémovou. U lokálních alergických reakcí se nejčastěji setkáváme s rýmou, se svěděním očí, anebo například s otokem (kousnutí hmyzem). Silná alergická reakce však může mít formu systémovou - a zde hovoříme o  tzv. anafylaxi. Jde často o žiivot ohrožující stav, kdy může dojít k otoku sliznic, otoku na kůži, jedinec se může začít dusit. Zde je rychlý lékařský zásah absolutní nutností.

Alergeny a testy na alergie

Léčba alergie spočívá mj. v důsledném vyhýbání se alergenům. Často ale jedinci sami neví, co je přesně dráždí, což je typické například u potravinové aergie. Řešením je provedení testů na alergie. Testy na alergie dokáží odhalit konkrétní alergeny, které jedinci ztěžují život. Nejmodernější testy na alergie dokáží z jedné kapky krve vyšetřit případnou alergii až na 200 různých látek. Více zde.

Magazín